default_mobilelogo
 
Dorpshuis Kerstendal Corona Protocol

Vanaf 15 juni 2020 – en voor zolang als wettelijk bepaald, is Dorpshuis Kerstendal in
afgeslankte vorm geopend voor kleine bijeenkomsten onder de volgende bepalingen:
 
Denk aan:
➢ Was vaker je handen
➢ Nies in je elleboog
➢ Gebruik papieren zakdoekjes
➢ Schud geen handen
➢ Houd 1.5 meter afstand van elkaar
 
Elke vereniging / organisatie dient (tenzij anders afgesproken ) zelf te openen en te sluiten als er geen vrijwilliger aanwezig is.
Bij eventuele problemen of onduidelijkheden bellen met 06-15126400
 
Bezoekers komen via de hoofdingang binnen en verlaten het pand ook via deze ingang.
De bezoekers die binnenkomen geven de verlatende personen de ruimte om het pand te
verlaten met in achtneming van de 1,5 meter regel. Dit is duidelijk middels borden aangegeven binnen Kerstendal
 
Maximaal één persoon in de toiletruimte.
 
Volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. mag niemand Kerstendal bezoeken als zij gezondheidsklachten hebben, hoe gering ook, en/of als zij een huisgenoot hebben die in verplichtte quarantaine zit vanwege dit virus.
 
De vereniging / organisatie controleert van tevoren of de opstelling in de besproken ruimte in orde is.
 
Op last van de GGD en het R.I.V.M. dient men, in geval van contactonderzoek, direct een lijst met bezoekers te overleggen; om hieraan te kunnen voldoen is elke bezoeker verplicht het formulier in te vullen en in de verzamel bus te deponeren. Dorpshuis Kerstendal zorgt er voor dat de formulieren kunnen worden opgeborgen in een afgesloten kast en dat ze na 3 weken worden vernietigd.
 
Voor iedere bijeenkomst controleert de vereniging / organisatie of de opstelling zodanig is dat deze voldoen aan de voorschriften. Met ontsmettingsmiddel reinigt men de tafels, stoelleuningen, klinken en schakelaars, net als eventuele andere attributen die door de bezoekers benut of aangeraakt zullen worden. De statafel met hand-gel, papierendoekjes die in de ruimte staan worden nagekeken en indien nodig aangevuld worden. De prullenbakjes worden dagelijks van nieuwe plastic zakjes voorzien.
Iedere ruimte zal voorzien worden van een statafel waarop papieren doekjes en een flacon hand-gel met handpompje staat.
 
De vereniging / organisatie dient ervoor te zorgen dat de gebruikte ruimte opgeruimd en schoongemaakt, achter gelaten wordt, zodat een volgende gebruikers probleemloos van de betreffende ruimte gebruik kan maken. De vloer van sportzaal wordt voor en na gebruik gewist door de gebruikers.
 
Consumpties: (indien de bar open mag)
In verband met de 1,5 meter maatregel wordt aan de bar niets geschonken. De consumpties worden op een dienblad of serveerwagen uitgeserveerd.
Lege glazen en kopjes worden door de bezoeker hierop terug gezet en door vrijwilliger in het afwasmachine afgewassen.
Frisdrank wordt in een flesje met rietje uitgeserveerd.
 
Afrekenen alleen via PIN
 
Algemeen:
Ten allen tijden blijft elk individuele bezoeker verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid; en niet te vergeten ook voor de gezondheid van anderen. Daarom verzoeken wij iedereen dringend zich aan de voorgeschreven regels te houden.
Het bestuur van Dorpshuis Kerstendal behoudt zich het recht voor om aanvullende bepalingen aan dit protocol toe te voegen.